Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)

Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)

Dưới đây là toàn bộ thư viện sketchup tổng hợp về các công trình kiến trúc cổ phần 3 như: cổng đình chùa, cổng tứ trụ, tháp 9 tầng, mộ lộ thiên, tường rào bằng gạch đá cũng như chi tiết kiến trúc cổ được chia sẻ bởi anh Nhà Tây.

Cùng xem và tải thư viện sketchup này về làm tư liệu cũng như tài liệu có thể sử dụng cho cá nhân.

Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)
Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)

Thư viện sketchup công trình cổng tường rào đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam (P3)

3D format: Sketchup
Download: RAR File 30 MB
Source: Nhà Tây
Xem và tải thêm thư viện sketchup công trình đình chùa tại đây

You might also like
2 Comments
  1. nien khanh says

    Link down này ko cấp quyền truy cập Ad à !

    1. Sketchup says

      Đã fix lại link rồi bạn nhé!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More