Browsing Tag

Đình Chùa

Thư viện sketchup công trình đình chùa, kiến trúc cổ Việt Nam

Dưới đây là toàn bộ thư viện sketchup tổng hợp về các công trình kiến trúc cổ như đình, chùa, đền, mộ tháp, tháp cao 9 tầng, miếu thờ bằng đá, lăng mộ bằng đá, hàng rào, cửa, cổng cũng như chi tiết kiến trúc cổ được chia sẻ bởi các thành viên.

Cùng xem và tải thư viện sketchup này về làm tư liệu cũng như tài liệu có thể sử dụng cho cá nhân. Không tải về rồi upload lên website với mục đích thương mại buôn bán.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More